Jedním z odvětví, kterým se společnost VAMOZ – servis, a.s. zabývá,je měření a regulace technologických procesů. Systémy jsou dodávány komplexně,tj. od měřících převodníků, snímačů a čidel, přes vlastní řídící technologické jednotky – průmyslové automaty PLC až po operátorská (dispečerská) pracoviště realizovaná na bázi počítačů PC s příslušnou průmyslovou vizualizací.

Stěžejní náplní oddělení ASŘ je orientace na :

Z technických prostředků používaných na úrovni technologických řídících jednotek jsou používány PLC automaty,které svou spolehlivostí, širokou variabilitou a modifikovatelností vyhovují konkrétním potřebám aplikací – od nejjednodušších úloh až po složité systémy s několika PLC automaty v síťovém propojení s tisíci Vstupy/Výstupy napojení na technologii.

Programovací nástroje těchto automatů umožňují efektivně zpracovat v reálném čase jak technologické signály a povely, tak složité regulační výpočty a manipulace s rozsáhlými daty. V oblasti rozvoden je navíc využíván námi vyvinuté řešení – napojení PCD-Saia na ABB ochrany (SPAJ, SPAU, &), které umožňuje oboustrannou komunikaci z ochran do monitorovacího a ovládacího systému.

Na přání zákazníka jsme připraveni řešit zadané úlohy i na jiných automatizačních prostředcích firem TECO, ABB apod. Nedílnou součástí systémů měření a regulace je vizualizace, archivace a bilancování dat prostřednictvím počítačů. Z velkého množství vizualizačních programů nabízíme zpracování v softwarových nástrojích PROMOTIC, INTOUCH, případně jiných.

Zpřístupnění Systému řízení po sítí popř. na otevřený internet

Požadavek sledování technologie on-line z více přístupových míst připojených na síť vyžaduje poskytnutí těchto informací z měřícího serveru (většinou vizualizační aplikace popř. SQL serveru). Měřící server se v tomto případě stává zároveň web serverem poskytujícím požadované informace formou html stránek.Další možné zpracování těchto informací je pomocí libovolného software ,který umí přistupovat k datům pomocí ODBC, DAO, DDE, OPC, SQL, XML a další. Bezpečnost takto sdílených dat je umožněna autorizací k prohlížení jednotlivých dat popř. web stránek.

Uvádíme několik příkladů realizovaných systémů,
které jsou v současné době v provozu ke spokojenosti zákazníka.

Válcovací kvartostolice 160 pro BKB Technik, a.s.

Řídící systém ovládá dva navíjecí bubny a hlavní pohon stolice, zabezpečuje přísun chladící emulze a vzduchu,řídí celý průběh válcování plechu včetně řízení konstantního tahu v plechu speciálním modulem T400 v měniči Simoreg.Skládá se z PLC Simatic S7-300 firmy Siemens, vizualizačního panelu OP170 a tří pohonů Simoreg DC Master firmy Siemens. Jednotlivé části řízení stolice jsou napojeny na síť Profibus DP.

Servis řídících systémů pro Hayes-Lemmerz Autokola, a.s.

Na několika linkách FLW jsou vyráběny ocelové středy kol.Provádíme zde servis řídících systémů Simatic S5 a S7 firmy Siemens a Mitsubishi FX.Součástí linek je řízerní pohonů, hydraulických částí firmy Rexroth, měření a regulace médií, japonský robot FANUC S-420F, snímače poloh, tlaků a průtoků firmy Balluff, Pepperl Fuchs, Sick, Türck apod.

Kotelna Alu II. pro Alukola, s.r.o.

Řídící systém se skládá z PLC Simatic S7-300 firmy Siemens,průmyslového PC s dotykovou obrazovkou a vizualizačního programu Promotic firmy MicroSys, s.r.o.Systém zajišťuje s pomocí dvou plynových kotlů firmy Weishaupt a tepla z pěti turbogenerátorů stabilnízdroj teplé vody pro lakovnu, vytápění haly a budov. V případě poruchy je obsluha informována SMS zprávou z GSM modulu firmy Level, s.r.o., který je součástí řízení kotelny.

Kyselinové hospodářství pro ŽDB, a.s.

Systém zajišťuje bezpečné skladování a dopravu kyselin pro linky tažírny drátů. Zabezpečuje hlídání průtoků agresivního média snímači Krohne Capaflux, ultrazvukové měřeníhladin snímači Milltronics a sumarizace odebraných množství na jednotlivé linky. Systém se skládá z PLC Simatic S7-300 a operačního panelu OP7 firmy Siemens.

Čerpání kyselin a vod pro ŽDB, a.s.

Součástí nové patentopozinkovací linky je bezpečné čerpání odpadních kyselina oplachových vod z linky na neutralizační stanici. To je zajištěno výkonnými čerpadly a řídícím systémem Simatic S7-300 firmy Siemens s dotykovým operačním panelem TP170B.

ČOV Ostravice - Mittal Steel Ostrava a.s.

Komplexní technologie se skládá z několika technologických celků - Úprava surové vody, Chemická úprava,Odkalování, písková filtrace ad. Vstupní voda se odkaluje a po odkalení , následné chemické úpravě a pískové filtraci se buď vypouští do řeky Ostravice nebo se zpět recirkuluje do objektu Mittal-Steel Ostrava.

V technologii je použito mnoho akčních prvků: 60 armatur, 45 čerpadel, 20 motorů a 25 ostatních rúzných zařízení.Všechny tyto prvky je nutno ovládat ve vzájemné součinnosti. V průběhu tohoto procesu je nutno sledovat mnoho vybraných veličin a parametrů (cca 100 analogových hodnot a 150 stavových hodnot ) a na jejich základě řídit technologický proces.

Velkou měrou je zde uplatněno i automatické řízení, kdy obsluha zadá požadované výstupní parametry - např. alkalitu,průtok, a systémem řízení je nastavena technologie tak , aby byly tyto podmínky splněny. Systém řízení umožňuje ovládatcelý komplex , vyhodnocovat stavy - podkročení popř. překročení mezí sledovaných veličin, bilancovat a archivovat veškeré údaje.To vše je následně zpřístupněno obsluze pomocí přehledné vizualizace na PC. Díky optimální součinnosti celého celku bylo dosaženo, že za standartních situací je celá technologie ovladatelná "jediným mužem".

Řídící systém je postaven na bázi PLC automatu SAIA PCD 4 v součinnosti s PC s vizualizačním SW PROMOTIC. Celý systém je elektricky zálohován a také vizualizace (i s daty a archívy) je zálohována druhým nezávislým rovnoceným PC.

Server Měření pro Hayes-Lemmerz Autokola, a.s. a Alukola, s.r.o.

Pro potřeby kalkulací a optimalizace dodávek médií a energie byl vytvořen rozsáhlý systém sběruprovozních hodnot měřidel zemního plynu, vody, vzduchu a elektřiny v celém areálu firmy.Tyto údaje jsou sbírány systémem SAIA PCD švýcarské firmy Saia-Burgess a následně po síti Ethernet předány do PC,kde vizualizace Promotic firmy MicroSys, s.r.o. zajišťuje zobrazení, archivaci a statistiku všech nasbíraných hodnot, včetně možnosti tisku a následného zpracování čtením dat z databáze Microsoft SQL.

Systém měření Ocelárna - Z13, Mittal Steel Ostrava a.s.

Systém měření pro tento závod v sobě obsahuje sledování a řízení elektrických veličin kobek 6 kV, 500 V,400 V a také sledování průmyslových vod a plynů. Snímání el. veličin je zajištěno převážně zařízeními firmyLandis+Gyr, přenos měřených veličin podřízeným systémem SAIA a vizualizace, vyhodnocení, bilance a archivacezajišťuje SW Promotic v součinnosti z MS-SQL. Obsluha má díky vizualizaci komplexní přehled o zařízeních - hodnotách sledovaných veličin, stavech zařízení ( vypnuto/zapnuto), mezních stavech a poruchových stavech.

Bilanční protokoly umožňují sledovat průměrné a mezní hodnoty v hodinách , dnech i měsících.Díky tomu obsluha získává celkový přehled na jehož základě je možno optimalizovat technologii. Praktický význam lze dokladovat celkovou finanční úsporou v hodnotě 8 mil. Kč po uvedení tohoto systému do provozu ( rok.:1999)

Dálkové monitorování a ovládání rozvoden

Tento systém řízení umožňuje důkladnou analýzu stavu celé sítě rozvoden.Vyhodnocovány nejsou pouze stavy zařízení jako je vypnuto/ zapnuto popř. hodnota sledované veličiny,ale také alarmní stavy - vyhodnocení první poruchy, následné poruchy, vyhodnocení prodlev mezi poruchami.Událostní systém umožňuje zaznamenávat veškeré operace obsluhy, což může být užitečné pro následnou analýzuvzniklé situace popř. vyhodnocení odpovědnosti. Ve vizualizaci jsou všechny tyto situace zobrazeny a popř. odlišeny barevně se zvukovou signalizací.

Řízení měníren pro DPO, a.s.

Dispečerská pracoviště jsou připojena do jednotné technologické sítě Ethernet pracovišť tramvajové sítě.Z jednotlivých měníren jsou údaje ze stanic SAIA PCD4 švýcarské firmy Saia-Burgess přenášeny pomocí modemůdo příslušné stanice SAIA PCD2 na měnírně "Kolejní". Síť stanic PCD2 je dále napojena nezávisle na dvě dispečerskápracoviště "Kolejní 1" a "Kolejní 2". Dispečerské pracoviště "Dispečink" přebírá údaje přes jedno z pracovišť "Kolejní". Systém řídí PC s aplikací Promotic firmy MicroSys, s.r.o.

Zpět na začátek

VAMOZ - servis, a.s.
Obránců míru 523/30
Ostrava–Vítkovice
703 00

Provozovna Petřvald
Závodní 2015
Petřvald u Karviné
735 41

tel.: +420 596 693 511

vamoz@vamoz.cz
www.vamoz.cz