Systém managementu kvality organizace: ČSN EN ISO 9001:2015

Certifikát č. TBC 17/08/19819 (15.7.2017) – CZ

Certifikát č. TBC 17/08/19819 (15.7.2017) – ENG


Systém environmentálního managementu: ČSN EN ISO 14001:2015

Certifikát č. TBC 17/08/114338 (15.7.2017) – CZ

Certifikát č. TBC 17/08/114338 (15.7.2017) – ENG


Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: BS OHSAS 18001:2007

Certifikát č. TBC 17/08/118190 (15.7.2017) – CZ

Certifikát č. TBC 17/08/118190 (15.7.2017) – ENG


Systém managementu splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006

Certifikát č. TDS 107/2017 (18.10.2017)

Certificate No. TDS 107/2017 (18.10.2017)

Příloha č. 1 - rozsah činností (18.10.2017)

Annex no.1 - process specification (18.10.2017)

Příloha č. 2 - seznam certifikovaných míst (18.10.2017)

Annex no.2 - list of certified locations (18.10.2017)


Osvědčení o shodě řízení výroby podle normy ČSN EN 1090-1:2009+A1:2011: ZA 3.2, 3.4, 3.5

Certifikát č. 2498-CPR-256 (16.5.2016)


Tyto certifikáty se vztahují na následující činnosti:

  • Provádění staveb včetně jejich změny, údržby, práce na nich a jejich odstraňování - pozemní stavitelství, výstavba inženýrských sítí.
  • Generální opravy, údržba a revize technologických zařízení a výrobních linek.
  • Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce ocelových konstrukcí a strojních zařízení nebo jejich částí.
  • Kusová výroba nářadí a náhradních dílů pro strojní výrobu.
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení.
  • Projekční činnost a vývoj programového vybavení (software) automatizovaných systémů řízení a realizace řídících stanovišť technologických procesů.

Zpět na začátek

VAMOZ - servis, a.s.
Obránců míru 523/30
Ostrava–Vítkovice
703 00

Provozovna Petřvald
Závodní 2015
Petřvald u Karviné
735 41

tel.: +420 596 693 511

vamoz@vamoz.cz
www.vamoz.cz