Historie firmy VAMOZ-servis, a.s.

Společnost byla založena v roce 1992 panem Jánem Pjatákem jako VAMOZ spol. s r.o. Předmětem podnikání byly služby a obchod. Následně byla činnost rozšiřována do oblastí stavební výroby, rekonstrukcí objektů, montáží technologických zařízení a elektromontáží vč. ASŘ. Snahou bylo vybudovat středně velkou stavebně montážní firmu, která se uplatní v konkurenční atmosféře nových tržních podmínek. Do společnosti jsou přijímáni pracovníci všech pracovních profesí na vysoké profesionální úrovni s cílem poskytovat zákazníkům komplexní služby.

V roce 1996, kdy byl rozsah činnosti oproti roku 1992 mnohonásobně vyšší, si vedení společnosti uvědomilo nutnost zavedení systému řízení jakosti do všech oblastí činnosti společnosti. Dlouhodobá práce se zaváděním současného systému řízení jakosti byla korunována v roce 1999, kdy společnost získala Velký průkaz způsobilosti a certifikát podle ČSN EN 9002. Počátkem roku 2000 byl systém řízení jakosti certifikován podle ČSN EN 9001. Zavedený systém řízení jakosti zaručuje všem zákazníkům a partnerům maximální plnění požadavků při záruce prvotřídní kvality.

V roce 1999 byla činnost společnosti rozšířena o obsluhu a údržbu neprůmyslového topení s NH, a.s. K 1.10.1999 převzala firma údržbu a nářaďovnu společnosti HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s. a 1.5.2000 také údržbu společnosti MS – UNIKOV Ostrava, s.r.o. Rok 2000 byl pro společnost významný také tím, že došlo k transformaci firem VAMOZ s.r.o. a PÚS – Ján Pjaták do jedné akciové společnosti VAMOZ – servis, a.s.

Historie městského obvodu Vítkovice

Nejstarší zmínka o Vítkovicích (Witchendorff), které byly původně malou vsí ležící poblíž Moravské Ostravy, je z roku 1357. Název Vítkovice byl zřejmě odvozen od Vítka z Vikštejna, který v roce 1369 držel biskupský hrad Schauenstein v Kopřivnici. Biskupskou vsí zůstaly Vítkovice až do reformy v roce 1848. Roku 1908 byly Vítkovice povýšeny na město a 29. ledna 1924 byly přes určitý svůj odpor připojeny k Moravské Ostravě. Město bylo během druhé světové války osvobozeno Rudou armádou dne 30. dubna 1945. Před rokem 1990 bylo území celého dnešního městského obvodu Vítkovice součástí městského obvodu Ostrava 3. Roku 1990 pak vzniká moderní samosprávný městský obvod Vítkovice, jehož součástí se stalo i katastrální území Zábřeh–VŽ, původně tvořící součást Zábřehu nad Odrou.

Vítkovice jsou známy především jako průmyslové centrum. Podnět k jeho vzniku dal v roce 1828 olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf, když na doporučení vídeňského profesora F. X. Riepla postavil pudlovací pec. Tzv. Rudolfova huť způsobila revoluční přeměnu zemědělské osady na moderní průmyslové město. Výhodou Vítkovic byla výhodná poloha poblíž bohatých ostravských ložisek uhlí, beskydských zdrojů železné rudy a vody z Ostravice. V roce 1843 koupil huť Salomon Mayer Rothschild.

Česká obecná škola zde vznikla v roce 1894, měšťanka byla zřízena roku 1910. V roce 1919 byla založena čtyřletá průmyslová střední škola. Farní správu vykonávala moravskoostravská farnost. Samostatné farnosti se Vítkovičtí dočkali v roce 1887, rok po dostavění kostela svatého Pavla.

Zpět na začátek

VAMOZ - servis, a.s.
Obránců míru 523/30
Ostrava–Vítkovice
703 00

Provozovna Petřvald
Závodní 2015
Petřvald u Karviné
735 41

tel.: +420 596 693 511

vamoz@vamoz.cz
www.vamoz.cz